Fotoslužby

Rozmery fotografií

Nasledujúca tabuľka prináša zoznam formátov fotografií, ktoré spracúvame na digitálnom minilabe Fujifilm. Klasické rozmery sú odvodené od rozmeru kino-filmového políčka. Štvorcové formáty od formátov zvitkových filmov.

Najbežnejšie rozmery fotografií

9×13
(8,9×12,7 cm)
1074×1524
10×15
(10,2×15,2 cm)
1228×1818
13×18
(12,7×17,8 cm)
1536×2138
15×22
(15,2×22 cm)
1830×2634
18×24
(18×24 cm)
2148×2834
20×30
(20×30,5 cm)
2434×3638

Rozmery fotografií vyrábaných v minilabe chemickým procesom

Pri výrobe dochádza k drobným posunom papiera, pri príprave fotografií k tlači je preto potrebné pridávať na každej strane fotografie 1 mm (napr. pri písaní textu do fotografie umiestňujte text aspoň 2-3 mm od okraja aby nebol orezaný). Pri príprave fotografie pre bežný formát 10×15 by bolo podľa tabuľky potrebné pripraviť obrázok s rozmermi 10,2 × 15,2 cm, namiesto toho ale pripravte obrázok s rozmermi 10,4 cm × 15,4 cm (to je rozmer v pixloch pri 300 dpi uvedený v tabuľke).

Rozmer skutočný rozmer rozmer v pixloch
9×13 8,9×12,7 cm 1074×1524
10×15 10,2×15,2 cm 1228×1818
13×18 12,7×17,8 cm 1536×2138
15×22 15,2×22 cm 1830×2634
18×24 18×24 cm 2148×2834
25×25 25×25 cm 3036×3036
20×30 20×30,5 cm 2434×3638
25×30 25×30,5 cm 3036×3638
30×40 30,5×40 cm 3543×4724
30×45 30,5×45 cm 3543×5215
30×50 30,5×50 cm 3543×5906
30×60 30,5×60 cm 3543×7110
30×70 30,5×70 cm 3543×8291
30×80 30,5×80 cm 3543×9472
30×90 30,5×90 cm 3543×10653